Σύντομη Ιστορία της Φλώρινας

{ Posted on 12:29 μ.μ. by xalllaros }

Ιστορια

Αρχαιότητα
Λυγκηστίς ή Λύγκος είναι η πανάρχαια ονομασία της περιοχής της Φλώρινας. Αρχαιότερες πόλεις ήταν η Ηράκλεια, (στην περιοχή Φλώρινας), η Κέλλα (σημερινή Κέλλη) και η Βεύη.
Η Λυγκηστίς ήταν αυτόνομο κράτος με δυναστικό οίκο συγγενή προς τους Βακχιάδες της Κορίνθου, ώσπου την υπέταξε ο Φίλιππος ο Β', πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την προσάρτησε στο βασίλειο της Μακεδονίας («των γαρ Μακεδόνων εισίν και Λυγκησταί» Θουκ., Β', 99). Πριν την κάθοδο των Δωριέων, οι Βρύγες κατοικούσαν στις Πρέσπες.
Ο Βρομερός, πατέρας του Αρραβαίου και γιος του μυθικού Αερόπου, ήταν ο ιδρυτής της λυγκηστικής δυναστείας. Κόρη του Αρραβαίου ήταν η Ευρυδίκη, η οποία «Φιλίππου μήτηρ ην» (Στραβων VII, 326) και επομένως γιαγιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
391 π.Χ. Ο Λυγκηστής βασιλιάς Αργαίος εκθρονίζει το βασιλιά Αμύντα Γ' και παίρνει το θρόνο όλης της Μακεδονίας για λίγα χρόνια.
352 π.Χ. Ο Φίλιππος ο Β' χτίζει την Ηράκλεια.
336 π.Χ. Οι Λυγκηστές πρίγκιπες Αρράβαιος και Ηρομένης συμμετέχουν στη δολοφονία του Φιλίππου του Β'. Ο Μέγας Αλέξανδρος τους θανατώνει ως διεκδικητές του μακεδονικού θρόνου.
334 Π.Χ. Ο Λυγκηστής στρατηγός Αμύντας διακρίνεται στη μάχη του Γρανικού. Ο Μέγας Αλέξανδρος αργότερα του απονέμει το βασίλειο της Βακτριανής (άλλοι Λυγκηστές αξιωματούχοι της ίδιας εποχής: Λεοννάτος, Πελαγών, Αέροπος, Κρατερός).
148 π.Χ. Η Μακεδονία γίνεται provincia romana (Ρωμαϊκή Επαρχία) και η περιοχή της Φλώρινας υπάγεται στην 4η Τοπαρχία της «Ανω Μακεδονίας».
48 π.Χ. Η Ηράκλεια πυρπολείται στη διάρκεια του ρωμαϊκού εμφύλιου πολέμου.

Βυζαντινή εποχή
Στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού του Α', η Λυγκηστίς υπάγεται στην 7η επαρχία του «Ιλλυρικού» και αναφέρεται ως «Ηράκλεια Λάκκου». Οι Επισκοπές Μογλενών (Φλώρινας) και Πρεσπών υπάγονται (535 μ.Χ.) στην Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας.
Στην Ε' Οικουμενική Σύνοδο υπογράφει και ο Επίσκοπος «Ηράκλειας Πελαγονίας» (553 μ.Χ.) 715-730 μ.Χ. Σύμφωνα με την παράδοση, ο έκπτωτος Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Γερμανός ζει και πεθαίνει στον ομώνυμο του σήμερα Δήμο Πρεσπών, Aγιος Γερμανός.
1Οος αι. μ.Χ. Σφοδρές συγκρούσεις των Βυζαντινών με τους Βουλγάρους στην περιοχή Φλώρινας και Πρεσπών. Ο Τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ μεταφέρει το λείψανο του Επισκόπου Λάρισας Αχίλλειου στην ομώνυμη νησίδα της μικρής Πρέσπας.
1017 μ.Χ. Μάχη του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου με τον Τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ το νεότερο στην περιοχή της σημερινής Κοινότητας Σκοπού. 1096 μ.Χ. Οι Νορμανδοί του Βοημούνδου κυριεύουν τη Φλώρινα και τις Πρέσπες. 12ος αι. μ.Χ. Τάγμα «Μογλενιτών» στο στρατό του αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού.
13ος αι. μ.Χ. Η Φλώρινα υπάγεται στο Δεσποτάτο της Ηπείρου.
Μάχη (1259 μ.Χ.) των Βυζαντινών με τους Φράγκους (στρατού της αυτοκρατορίας της Νίκαιας με φράγκικο συνασπισμό) στην περιοχή «Βορίλα Λόγγου» (όπου τα σημερινά χωριά Τριπόταμος - Παπαγιάννης - Ιτιά -Μαρίνα).
14ος αι. μ.Χ. Οι εξισλαμισμένοι αλβανόφωνοι της Ιλλυρίας μαρτυρούν την ονομασία «Χλέρινα, Φιλουρίνα». Ο ιστοριογράφος Καντακουζηνός μαρτυρεί «Φλερηνόν ή Χλερηνόν». Ο σουλτάνος Μουράτ Α', κυριεύει την περιοχή της Φλώρινας

Τουρκοκρατία
1591. Ο γραμματέας της Ενετικής Δημοκρατίας G. Cavazza, ερχόμενος από την Αχρίδα, περνά από το Fluri-belli (Φλώρινα).
1700. Στην περιοχή δρα ο αρματολός Τσολάκης με στρατιωτικό σώμα Χριστιανών. 1750. Εμφανίζεται σε εκκλησιαστικά έγγραφα η ονομασία «Χλερηνός» ή «Φίλο ρ ίνα» 1822. Μικρά ένοπλα σώματα δρουν στην περιοχή του Καίμάκτσαλάν και του Οστρόβου.
1835. Ανεγείρεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Φλώρινας. 1865. «Νέα Φιλική Εταιρία» ιδρύεται στη Φλώρινα.
1881. Ο Καπετάν Νοούμης αττάνει τον Καϊμακάμη της Φλώρινας.
1897. Ο Καπετάν Κώτας συγκροτεί αντάρτικο σώμα.
1903 και 1904. Aφιξη του Π. Μελά στην περιοχή Φλώρινας-Καστοριάς και έναρξη του ένοπλου Μακεδονικού αγώνα.
1908. Ιδρύεται η «Ελληνική Λέσχη Φλώρινας», η «Αδελφότης Κυριών», το διτάξιο «Σχολσρχείον Φλωρίνης» και ο μουσικός σύλλογος «Ορφεύς». Πριν από την απελευθέρωση λειτουργούν σ' όλη την περιοχή Φλώρινας ελληνικά σχολεία. 1912 (7 Νοεμβρίου). Απελευθέρωση της Φλώρινας από τους Τούρκους.

Μετά την Τουρκοκρατία
Η Φλώρινα πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού. Επανιδρύεται ο «Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς» και ιδρύονται «Αρρεναγωγείον», «Παρθέναγωγείον» και «Νηπιαγωγείον».
Η πρώτη φλωρινιώτικη εφημερίδα Νέα Φλώρινα. Εκδότης ο Δ. Τσώγκος.
1922-1930. Ιδρύθηκαν: «Σύλλογος Φιλελευθέρων», «Σύλλο-γος Μοναστηριωτών και πέριξ η "Ελπίς"», «Θρακικός Σύλλογος», «Μικρασιατικός Σύλλογος Φλωρίνης και πέριξ», «Ένωσις Μοναστηριωτών», «Ένωσις προσφύγων Βορειοηπειρωτών Φλωρίνης», «Γεωπονικός Σταθμός». «Εσπεραντικός Σύλλογος Φλωρίνης»,
1931-32. «Πρώτη Χορωδία Φλωρίνης», «Τεκτονικός Όμιλος»
1938. Ίδρυση του ΕΒΕ της Φλώρινας.
1940. Η Καστοριά αποσχίζεται από το Νομό Φλώρινας και γίνεται χωριστός Νομός. 1941 (10 Απριλίου). Αρχίζει η Γερμανική κατοχή. Στις 10 Ιουνίου ιδρύεται ο «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης ο Αριστοτέλης». Στις 5 Νοεμβρίου ιδρύεται η Παιδαγωγική Ακαδημία.
Κυκλοφορεί η εφημερίδα Αγώνος της Ν.Ε. Φλώρινας του Κ.Κ.Ε.
Τετρακόσιοι και πλέον Ισραηλίτες της Φλώρινας μεταφέρονται στην Πολωνία. Επέζησαν εξήντα τέσσερις. Δύο πατριώτες τουφεκίζονται για αντίποινα της δράσης του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ.
Οι αντάρτες σκοτώνουν εφτά Γερμανούς σε σύγκρουση στο Κλειδί. Είκοσι ένας πατριώτες τουφεκίζονται για αντίποινα. Αγγλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν την πόλη της Φλώρινας. Σαράντα οχτώ νεκροί.
1944 (Ιη Νοεμβρίου). Ο ΕΛΑΣ απελευθερώνει τη Φλώρινα. 1947-49. Εμφύλιος Πόλεμος. Η «Μάχη της Φλωρίνης» στις 12/2/49.
Με τη συμφωνία Αβέρωφ - Πόποβιτς επιτρέπεται ελεύθερη επικοινωνία Φλωρινιωτών - Μοναστηριωτών με συνοριακά δελτία (1960-62).
Γίνονται τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Μακεδονομάχου καπετάν Κώτα 1974. Οι Πρέσπες ανακηρύσσονται με Προεδρικό Διάταγμα «Εθνικός Δρυμός».


Πηγη:http://ellas.pblogs.gr/2008/11/flwrina.html

No Response to "Σύντομη Ιστορία της Φλώρινας"

Δημοσίευση σχολίου